schijnoplosser

No public Twitter messages.

archief van augustus, 2009

I want to be like mommy

30 augustus, 2009

Beste orthopedagoog,

Is this for real?

when-i-grow-up-i-want-to-be-like-mommy

het ding is overal op internet, geen idee wie het gemaakt heeft, of wie er copyright op zou willen claimen

nog eventjes, en dan wereldvrede…

29 augustus, 2009

We gaan even moeilijk doen, puzzelt u mee. Ik zag een interessant interview met John Gray. (Gratis tip voor de VPRO: de discussie had interessanter kunnen zijn als hij niet door een 17-jarige werd geinterviewd.) Ethiek ontwikkelt zich niet zoals technische wetenschappen, is zijn stelling. Wetenschap gaat immers ‘vooruit’; kennis blijft behouden en we bouwen erop voort. Voor ethiek geldt dat niet per se, barbaarse gewoonten kunnen we morgen weer oppakken.

John Gray vindt het verlichting-geinspireerde vooruitgangsdenken daarom oppervlakkig en zelfs gevaarlijk. Gevaarlijk? Ja, want we kennen en herkennen alleen nog maar vooruitgang. We geloven zo sterk in vooruitgang dat iedere verandering vanzelf als ‘vooruitgang’ wordt aangemerkt. En daarom vergoeilijken we martelingen en oorlogen met verlichtingsdenken geinspireerde rationaliseringen:

‘Een terrorist martelen is niet zo erg, want terroristen zijn zelf nog erger.’

In werkelijkheid, volgens Gray, is er nog steeds dezelfde vergoeilijking voor geweld, namelijk dat wij gelijk hebben en zij niet. Verschil is dat de vooruitgangdenkers zich niet meer kunnen voorstellen dat ‘zij’ zich uiteindelijk niet net zo (willen) ontwikkelen als ‘wij’. Democratie in dankbaar bevrijd Irak, dat soort dingen.

Worden we barbaarser?
Heeft John Gray gelijk? Omdat niemand zich kan voorstellen dat we weer onder een dictatoriaal regime komen te leven, gaat het volk schaapachtig akkoord met inperking van burgerlijke vrijheden, meningsuiting, opheffen van privacy en invoering van nationale ‘track and trace’ systemen waarmee overheden op ieder moment van iedere burger kunnen weten waar hij of zij is. Dat is wel zo veilig.

Met de overheveling van de bestuurlijke macht naar hogere (Europese) overheden wordt daarbij democratie langzaam uitgefaseerd. We bewegen ons hiermee naar een Chinees model. Ethische vooruitgang?

Jammer.

Onder het mom ‘beschermen van onze vrijheden’ wordt iedereen die van een algemene norm afwijkt argwanend beschouwd als ‘gevaar’. Afwijkingen vormen een gevaar voor rust en goede zeden. U heeft toch niets te verbergen? Rare striptekenaars of excentriekelingen moeten zich middels openbare bekentenissen kunnen verantwoorden, dan kunnen we ze op z’n minst beschimpen.

Populistische schreeuwfenomenen als geenstijl.nl hebben daarmee (ongewild) een functie; zij bestendigen indirect de nauwe normen doordat ze als afwijkingen vol afschuw in beeld worden gebracht. De ironie van de fractale werkelijkheid is dat geenstijl.nl zelf ook iedereen die hun burgerlijke norm overtreed afblaft. Wellicht dat ik ze om die tegenstelling zo grappig vind.

Schijnoplosser denkt dat de massa pas langzaam wakker wordt als bij de meederheid van het volk vrienden en kennissen beginnen te verdwijnen. De eerste jaren zal men nog volhouden dat het ook wel rare vogels waren, die zich met zaken bemoeiden waarmee men zich beter niet bemoeit, dat Ze wellicht fouten maken, maar dat Ze ook juist veel goeds doen tegen de grote boze gevaren. Iran lijkt dat punt nu gepasseerd.

Iedereen is lief voor elkaar!
Schijnoplosser houdt van paradoxen. Wat is de paradox? We gaan ethisch wel degelijk vooruit, maar over een hobbelpaadje. Het is John Gray mogelijk ontgaan doordat filosofen weinig op hebben met de werkelijkheid, desalniettemin: De wereld is veel minder geweldadig dan voorheen.

In Irak zijn sinds 2003 tussen 200.000 en 700.000 doden gevallen, dat is veel, maar ook veel minder dan in voorgaande oorlogen. In een gruwelijke oorlog zoals in Vietnam (ruwe schattingen, 2.000.000 doden) vielen weer veel minder doden dan tijdens de tweede wereldoorlog. En hoewel we de tweede wereldoorlog als het symbool van duivelse verschrikkingen ingeprent hebben gekregen, was de eerste wereldoorlog veel lomper, bruter en geweldadiger. Ook in de ‘civil society’ neemt geweld af. Als u te paard van Dokkum naar Rome reist is de kans dat u niet overvallen, noch doodgeslagen wordt in een rumoerige herberg veel groter dan een paar eeuwen geleden.

Neem even de tijd naar onderstaande uiteenzetting van Steven Pinker te luisteren over The myth of violence. Zou het kunnen dat we uiteindelijk zo overgevoelig voor geweld zijn worden dat we in een uiterste poging alle geweld door een Leviathan te laten onderdrukken al onze rechten opgeven totdat de Leviathan zich als een oncontroleerbaar monster tegen ons keert? Ik acht het waarschijnlijk.

En is dat dan een regressie in ethische ontwikkelingen? Zoals de ineenstorting van het Romeinse rijk een teruggang in technologische ontwikklingen was? Ik denk eigenlijk dat technologische verworvenheden net zo vergankelijk zijn als ethische, beide lenen zich dus voor een cyclisch proces.

geen doorgang

23 augustus, 2009

doorgangReverse psychology. U kent ze wel, de spontane ontkenning ‘geen doorgang’ maakt attent op de deur die doorgang blokkeert. Er staat ‘geen doorgang’ en het lijkt verdacht veel op een snellere, kortere, interessantere route naar de eerste verdieping.

De spontane bekentenis op deze foto zie ik voor het eerst. Optimistisch? Het doet denken aan King’s Cross railway station Platform 9¾, maar is Hoofdstation Groningen. Als u er heel dronken heel hard doorheen rent staat u ineens op Københavns Hovedbanegård. Aan andere kant staat helaas ingen adgang, dus terug moet u met de trein. Al is vliegen waarschijnlijk goedkoper.

  • over schijnoplosser

  • Schijnoplosser blogt, praat en uit zich anderwijs. Schijnoplosser lost uw problemen op met schijnoplossingen. Ervaar schijnoplossingen en u schijnt uzelf te overstijgen. De schijn zit in uzelf, het overstijgen moet geen probleem zijn.