schijnoplosser

No public Twitter messages.

archief van februari, 2010

de inhoud

19 februari, 2010

Dit is een genante vertoning en dat heeft Nederland niet verdient. Dit besluit is al jaren uitgesteld en de standpunten zijn al jaren bekend. We kunnen het er vandaag over hebben. Waarom niet vandaag? Mijn collega’s roepen van alles in de media! Ze roepen maar! Het hele land kan er van meegenieten, maar we horen het over de inhoud te hebben. Ze draaien en ze zijn niet oprecht. Dergelijke aantijgingen zijn misplaatst en kennen hier geen plaats.

Er is voor alles een tijd en een plaats. Dit lijkt mij nu niet de plaats om daar verder op in te gaan. Dat hoort in de ministerraad te gebeuren, daar gaat het over de inhoud, elders roepen we maar wat, bedoel ik. Ik bedoel dat we niet zomaar vanalles kunnen roepen. Het moet over de inhoud gaan, op de juiste plaats. En dat hebben mijn collega’s al jaren vooruit geschoven, dat heb ik toen al gezegd. Ineens duikt de inhoud overal op populistische wijze op, dat zeg ik ook altijd al.

Ook burgers hebben hierover sterke gevoelens, en daar hebben ze recht op, dat is ook begrijpelijk, maar dat laat onverlet dat gevoelens geen inhoud hebben. Het is nu weer teleurstellend dat dit zo moet gaan. Kijk, u vraagt mij dit nu, en ik zeg, ik wil het er graag over hebben, maar dan moeten we wel even kijken naar de context en dit is niet de juiste tijd en plaats, hier heb ik geen behoefte aan. Ik spreek regelmatig burgers en burgers zijn natuurlijk ook mensen, dat is iets waar we ook terdege rekening mee moeten houden.

Het gaat hier ook om internationale verantwoordelijkheden. Dit kabinet loopt nergens voor weg, maar het is ook een principiƫle kwestie. Dan is het niet verstandig overhaast te handelen. Wat mevrouw daar gister liet zien was genant. Dan denk je, zitten we hier voor in de kamer? Persoonlijke en politieke belangen spelen geen rol. Maar politiek gezien is het een feit geworden, dan gaat het niet meer over de inhoud, noch over het principe, maar over de verhoudingen en dat is ten principale jammer. Het heeft geen enkele zin te doen voorkomen alsof we aan onze principes vasthouden. We hebben elk onze eigen belangen, daarin kennen principes geen plaats, principes zijn prima, maar niet in de deze discussie. Ik weet dat de verkiezingen eraan komen, maar die gaan ergens anders over, niet hierover, laten we het daarom nu hier over hebben.

Militairen, burgers, iedereen heeft recht van spreken, maar uit eindelijk moet het kabinet beslissingen nemen, zo zijn de zaken geregeld. Daarbij hebben we een paar spelregels afgesproken en daar kunnen we niet ineens van afwijken. Het is een belangrijk besluit, er zijn vele belangrijke besluiten, daar moeten we dan in alle rust, inhoudelijk een afweging over kunnen maken, ik heb geen zin om op de zaken vooruit te lopen.

De discussie wordt gevoerd in de kamer, wat men in de media roept moet men zelf maar weten, maar het wekt de indruk dat men draait. Het is ook niet eerlijk naar de burger toe om toezeggingen te doen die men later niet waar kan maken, ikzelf zeg daarom nooit iets toe. Laten we nu eerst eens wachten wat eruit komt. Natuurlijk gaat het om machtsverhoudingen, maar we hoeven niet alleen maar naar de peilingen te kijken. Daar heb ik helemaal geen belang bij en ook helemaal geen behoefte aan. U vraagt mij nu ook weer, en ik sta u graag te woord, maar u suggereert vanalles, maar daar is geen sprake van. Er is geen sprake van zeg ik, wij spreken er te zijner tijd over, dat heb ik altijd gezegd, het heeft geen zin dat u daar nu allerlei suggesties over doet, we verzaken in alle rust de besprekingen, ik bedoel we bespraken in alle rust het tumult wat hierover nu weer ontstaat. Laten we ons concentreren op die zaken waar het nu werkelijk om draait.

lang niet gezien meisje

12 februari, 2010

Zonder facebook was het er vast nooit meer van gekomen, na zoveel jaren. Toch leuk zo´n tong, ga thuis vragen of ik dat ook mag.
image
image
image

O! Nee! Niet! Nog! Een!

9 februari, 2010

That’s it! Ik ga weer analoog. 1984 of zo. Gewoon alleen praten met mensen die je kunt aanraken.

daaag

hoewel ik een facebook plugin in labs wel zou waarderen…

  • over schijnoplosser

  • Schijnoplosser blogt, praat en uit zich anderwijs. Schijnoplosser lost uw problemen op met schijnoplossingen. Ervaar schijnoplossingen en u schijnt uzelf te overstijgen. De schijn zit in uzelf, het overstijgen moet geen probleem zijn.