schijnoplosser

No public Twitter messages.

Volkskrant ultrarechts

Eigenaardige ‘analyse’ van Martin Sommer in de Volkskrant. Het artikel treedt alle wetten van logica en rede of de Volkskrant maakt een ruk naar ultra rechts. Wattuh? De plannen voor het nieuwe kabinet zijn niet rechts genoeg, maar gedicteerd door Geert Wilders.

Het motto van het kabinet is niet des Wilders, waarom? “Dat motto kon Geert Wilders dus niet bijzonder boeien”. Dan volgt de ‘analyse’: Verhagen staat pal voor vrijheden van onderwijs en godsdienst en daarom heeft hij het moeilijk? Ik snap hem ook niet, maar kennelijk laat dit zien dat er gebogen is voor Wilders.

Daarna zei Verhagen dat we open blijven naar Europa, maar Wilders zegt dat er 1 miljard op bezuinigd zal worden en dat er gejuich zal opstijgen. Sommer’s conclusie: Wilders is militanter. Juichen is militant?

Het wordt veel gekker. “Bleker het had over een ‘heel behoorlijk en netjes’ akkoord en Verhagen zelf over een ‘gewoon regeerakkoord’. Dat staat te bezien. Sociaal-economisch is er aantoonbaar diep voor Wilders gebogen.[...] Geen versoepeling ontslagrecht, koppeling van lonen en uitkeringen blijft in stand, AOW overeenkomstig het voorstel van de sociale partners, beperkte koopkrachtaantasting.”

Wat staat er nou ‘te bezien’? Wat is er nou niet ‘behoorlijk en netjes’? Dat er geen strikt neo-liberaal beleid wordt gevoerd? De krant is teleurgesteld! Verdorie toch, Wilders lijkt het kabinet naar links te trekken.

Dan de immigratie. Volgens de Volkskrant-analyse roept Wilders dat de maatregelen ongekend zijn, maar in werkelijkheid bestaan ze al, zullen ze vastlopen in taaie bureaucratie of is het symboolpolitiek. Geen bijzondere nieuwe maatregelen dus.

Dus? Het akkoord heeft een gematigd motto, geen bijzondere maatregelen rondom migratie, actief in Europa en de verzorgingsstaat wordt gespaard. Als dit de argumenten zijn die bekritiseren dat er is gebogen voor Wilders dan moet de conclusie zijn: de auteur vindt dat er teveel naar links is gebogen.  Radicaal pamfletje hoor, die Volkskrant.

Tags: ,

Reageer

  • over schijnoplosser

  • Schijnoplosser blogt, praat en uit zich anderwijs. Schijnoplosser lost uw problemen op met schijnoplossingen. Ervaar schijnoplossingen en u schijnt uzelf te overstijgen. De schijn zit in uzelf, het overstijgen moet geen probleem zijn.